Hyppää suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

NoRD Drinks / Nordic Koivu Oy - Koivumahlatie 3, 82600, Tohmajärvi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
  • Käyttäjän antamat tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot
  • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria
  • Toimitustiedot
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan selaustiedot.


Tietojen lähteenä toimii käyttäjä itse.

Tietojasi käytetään asiakkuutesi ylläpitoon, tilausten käsittelyyn, tilausten toimitukseen ja niiden arkistointiin. Tietojasi säilytetään vain välttämättömän ajan, mutta niitä voidaan säilyttää pidempään tarpeen tullen. Näitä ovat esimerkiksi laissa asetetut velvollisuudet ja kirjanpito sekä kauppatilannetta koskevat vastuut ja velvollisuudet.

Tietojen suojaus.
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä verkkokauppajärjestelmätoimittajan toimesta sekä kolmansien osapuolten tiedonhallinnan järjestelmätoimittajien toimesta. Tietoihin on pääsy Nordic Koivun työntekijöillä, verkkokaupan ja tiedonhallinnan järjestelmien toimittajalla sekä markkinointitoimiston verkkokaupan ja markkinoinnin kehittämiseen osoitetulla tiimillä.

Tietojen siirto.
Käytämme valmista verkkokauppa-alustaa (Shopify). Tiedot tallentuvat Shopify Inc. käyttämille palvelimille. Tiedot siirtyvät myös seuraaville tahoille: Kuljetusliikkeet, kirjanpitokumppanit, maksunvälittäjät.